0

pradb>db.newtab.find({},{f1:1})
{ “_id” : ObjectId(“5a2a2555c8ba4994e594397f”), “f1” : “realapp” }
{ “_id” : ObjectId(“5a2a255dc8ba4994e5943980”), “f1” : “racapp” }
{ “_id” : ObjectId(“5a2a2562c8ba4994e5943981”), “f1” : “mysql” }
{ “_id” : ObjectId(“5a2a2d60c8ba4994e5943982”), “f1” : “vcapp” }
{ “_id” : ObjectId(“5a2a340fc8ba4994e5943983”), “f1” : “rea\napp” }
{ “_id” : ObjectId(“5a2e4156c3b9a66ec4988f15”), “f1” : “suretrea” }
{ “_id” : ObjectId(“5a30bc0b3bd6e79f91c6d08b”), “f1” : “mys?” }
{ “_id” : ObjectId(“5a30bf193bd6e79f91c6d08e”), “f1” : “mys^” }
{ “_id” : ObjectId(“5a30c8973bd6e79f91c6d08f”), “f1” : “mys$” }
{ “_id” : ObjectId(“5a30e4b53bd6e79f91c6d090”), “f1” : “mys\\” }

—1、使用”将搜索字符串扩进来,搜索到的是realapp
pradb>db.newtab.find({f1:{$regex:’rea \n# comment 1\nl’,$options:”x”}},{f1:1})
{ “_id” : ObjectId(“5a2a2555c8ba4994e594397f”), “f1” : “realapp” }

—2、使用//将搜索字符串扩进来,搜索到的是rea\napp
pradb>db.newtab.find({f1:{$regex:/rea \n# comment 1\nl/,$options:”x”}})
{ “_id” : ObjectId(“5a2a340fc8ba4994e5943983”), “f1” : “rea\napp” }


在字符串相同的情况下,用// 和 ”为何会导致不同的结果输出?